روانشناسی (Psychology) کارگروه روانشناسی http://modern-psychology.mihanblog.com 2020-04-05T11:22:54+01:00 text/html 2014-08-12T15:41:54+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا سخن آموزنده... http://modern-psychology.mihanblog.com/post/110 <div style="direction: rtl;" align="right"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><b><font color="#cc0000">عشق</font><font color="#37404e">، زلزله‌ی باورهاست...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><b><br></b></span></div><b><span style="font-size: medium; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><font color="#37404e">این باورهایت است که از تو یک "</font><font color="#cc0000">عاشق</font><font color="#37404e">" می‌سازد!</font></div><div style="color: rgb(55, 64, 78); text-align: center;"><br></div></span><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="font-size: medium; text-align: center;"><font color="#cc0000">عاشق</font><span style="color: rgb(55, 64, 78);"> کسی یا چیزی که باورهایت را تأیید می‌کنند و آن‌ها را زنده نگه می‌دارند!</span></div><div style="font-size: medium; color: rgb(55, 64, 78); text-align: center;"><br></div><div style="font-size: medium; color: rgb(55, 64, 78); text-align: center;"><br></div><div style="font-size: medium; color: rgb(55, 64, 78); text-align: center;"><br></div></span></b><div align="center"><b><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="font-size: medium; color: rgb(55, 64, 78); text-align: center;"><img src="http://www.toptarinha.ir/wp-content/uploads/love2.jpg"></div></span></b></div></div><font size="2"> </font> text/html 2014-08-12T15:40:17+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا طنز روانشناسی http://modern-psychology.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center; direction: rtl;" align="right"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><b><font color="#3333ff">معیار های اختلال وابستگی به اینترنت موبایل در DSM-V TR</font></b></span></div><div style="text-align: center;" align="right"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;" align="right"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/12/108230974414425559148416212525218710227130.jpg"></div><div style="text-align: center;" align="right"><br></div><div align="right"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;"><b>الف- فرد دارای حداقل 3 علام از علایم زیر به مدت حداقل 3 ماه باشد :</b></div></span></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- چک کردن اینترنت در اولین ثانیه های بیداری&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- ول نکردن اینترنت تا آخرین لحظات هوشیاری&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- جستجوی دایم ویرلس در محیط های مختلف</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- ترس از قطع شدن اینترنت در هر لحظه و هرجا</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- ترس از تمام شدن باطری موبایل در موارد دوری از شارژر</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- چک کردن چند باره برنامه ها فیس بوک , توییتر , لاین , وایبر , واتس آپ , بی تالک , دی دی ... در ساعات مختلف&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- ( علایم سندرم باز کردن درب یخچال میتواند به صورت همزمان وجود داشته باشد )</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- کاهش خلق , سر درد , تمایلات بی حوصلگی و خود کشی در مواقع آفلاین</div></span><div><div style="text-align: right;"><font color="#141823" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;"><b>ب- ساب تایپها شامل :</b></div><div style="text-align: right;">- سایکوز ناشی از نت&nbsp;</div></span><div><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- اختلال خلقی و رفتاری</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- نابودی روابط و دوستی ها</div></span><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><div style="text-align: right;">- سایر بدبختی های طبقه بندی نشده ...</div></span></div></div> text/html 2014-08-12T15:38:33+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا رابطه دارچین با اختلال روانی پارکینسون ( لرزش و از دست رفتن مهارت حرکتی ) http://modern-psychology.mihanblog.com/post/108 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" lang="AR-SA"><font color="#cc6600">دارچین</font> تغییرات مغز را در بیماران مبتلابه بیماری پارکینسون معکوس یا متوقف می کند</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://images.hamshahrionline.ir/images/2012/5/cinnamon%20tea.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span><span lang="AR-SA">دانشمندان مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه «راش» پی بردند ادویه رایجی که در تهیه انواع غذا و شیرینی به کار می رود تغییرات بیومکانیکی، سلولی و آناتومیکی مغز را که در بیماری پارکینسون اتفاق می افتد، معکوس می کند. نتایج این مطالعه که در مجله فارماکولوژی به چاپ رسیده نشان داد موش هایی که از <font color="#cc6600">دارچین</font> تغذیه کرده بودند بویژه نمونه هایی که دچار اختلال پارکینسون بودند به لحاظ عملکرد مغز و مهارت های حرکتی کارایی بهتری داشت</span><span lang="FA">ند .</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="direction: rtl;" lang="AR-SA">کالیپادا پاهان، متخصص مغز و اعصاب دانشگاه راش می گوید: <font color="#cc6600">دارچین</font> از قرن ها پیش به عنوان ادویه در سراسر جهان استفاده می شد این ادویه بطور بالقوه یکی از موثرترین و ایمنی ترین روش ها برای متوقف کردن پیشرفت بیماری در بیماران مبتلابه پارکینسون است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA"><font color="#cc6600">دارچین</font> در کبد به بنزوات سدیم متابولیزه می شود که یک داروی مورد تایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> FDA</span><span lang="AR-SA">بوده و برای درمان نقص متابولیک کبد (هایپرامونمی) استفاده می شود. به گفته محققان درک این که نحوه و مقدار پیشرفت بیماری پارکینسون تا چه اندازه مهم و ارزشمند است به تولید داروهای موثر به منظور محافظت از مغز و جلوگیری از پیشرفت بیماری کمک می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"></span></font></p> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 115%;"><br> </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">پارکینسون حدود 2/1میلیون نفر را در ایالات متحده و کانادا تحت تاثیر قرار می دهد و در مردان نسبت به زنان بیشتر شایع است.</span></font> <br> text/html 2014-02-04T09:52:06+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا همیشه با خودت تکرار کن! http://modern-psychology.mihanblog.com/post/107 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuudFLVg2jjvQyqruTw7Vum730YcWKTP4GEbesps5Nb-uaRToQcA"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از فردا فصل جدیدی در زندگی من شروع میشه...</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#330033" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هفته ای کامــــــــــلا متفاوت</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000"> فردی کامــــــــــــلا متفاوت</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#003300" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زانو نخواهم زد</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;" align="center"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333ff" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتی اگر آسمان کوتاه تر از قد من باشد ...</font></p> text/html 2014-02-04T09:48:34+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا خدایا ممنونتم... http://modern-psychology.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">خدا را سپاس!</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کسانی هستند که دنیایشان همیشه تاریک و سیاه هست.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">من میتونم راه برم</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند حتی یک قدم بردارند.</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><br><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">که دل رئوف و شکننده ای دارم</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و احساسی رو درک نمیکنند.</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به من داده ای بی بهره اند.</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><br><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">من میتونم کار کنم</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">کسانی هستند که برای رفع کوچکترین نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند.</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">خدا را سپاس</span><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">که کسی هست که منو دوست داره</span><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست.</span><br><br></div> text/html 2014-02-04T09:46:09+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا (فوق العاده س بخونش!) http://modern-psychology.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شاید این مطلب کوچکترین کار برای درک بهتر نیازمندان و فقیران باشه<br>اینطوری شاید از این به بعد زود قضاوت نکنیم<img src="http://ravanshena30.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif"><br><br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img alt="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/12446317021.jpg" src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/12446317021.jpg"></font></div></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>من به مدرسه میرفتم تا در س بخوانم ... <br>تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید دکتر شوی ... <br>او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا ؟! <br><br>من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم ... <br>تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه ی شما دم دست بود ... <br>او هر روز بعد از مدزسه کنار خیابان آدامس میفروخت ! <br>. <br>معلم گفته بود انشا بنویسید و موضوع این بود : علم بهتر است یا ثروت ؟! <br><br>من نوشته بودم علم بهتر است <br>مادرم می گفت با علم می توان به ثروت رسید <br><br><br>تو نوشته بودی علم بهتر است <br>شاید پدرت گفته بود تو از ثروت بی نیازی <br><br><br>او اما انشا ننوشته بود برگه ی او سفید بود <br>خودکارش روز قبل تمام شده بود ... <br><br>معلم آن روز او را تنبیه کرد <br>بقیه بچه ها به او خندیدند <br>آن روز او برای تمام نداشته هایش گریه کرد <br>هیچ کس نفهمید که او چقدر احساس حقارت کرد <br>خوب معلم نمی دانست او پول خرید یک خودکار را نداشته <br>شاید معلم هم نمی دانست ثروت وعلم <br>گاهی به هم گره می خورند <br>گاهی نمی شود بی ثروت از علم چیزی نوشت ... <br><br>من در خانه ای بزرگ می شدم که بهار توی حیاطش بوی پیچ امین الدوله می آمد <br>تو در خانه ای بزرگ می شدی که شب ها در آن بوی دسته گل هایی می پیچید که پدرت برای مادرت می خرید ... <br>او اما در خانه ای بزرگ می شد که در و دیوارش بوی سیگار و تریاکی را می داد که پدرش می کشید <br><br>سال های آخر دبیرستان بود باید آماده می شدیم برای ساختن آینده <br><br>من باید بیشتر درس می خواندم دنبال کلاس های تقویتی بودم ... <br>تو تحصیل در دانشگا های خارج از کشور برایت آینده ی بهتری را رقم می زد ... <br>او اما نه انگیزه داشت نه پول درس را رها کرد دنبال کار می گشت ... <br><br>روزنا مه چاپ شده بود هر کس دنبال چیزی در روزنامه می گشت <br><br>من رفتم روزنامه بخرم که اسمم را در صفحه ی قبولی های کنکور جستجو کنم ... <br>تو رفتی روزنامه بخری تا دنبال آگهی اعزام دانشجو به خارج از کشور بگردی ... <br>او اما نامش در روزنامه بود روز قبل در یک نزاع خیابانی کسی را کشته بود !!! <br><br>من آن روز خوشحال تر از آن بودم که بخواهم به این فکر کنم که کسی ، کسی را کشته است <br>تو آن روز هم مثل همیشه بعد از دیدن عکس های روزنامه آن را به به کناری انداختی <br>او اما آنجا بود در بین صفحات روزنامه : <br>برای اولین بار بود در زندگی اش که این همه به او توجه شده بود !!!! <br><br>چند سال گذشت وقت گرفتن نتایج بود <br><br>من منتظر گرفتن مدارک دانشگاهی ام بودم <br>تو می خواستی با مدرک پزشکی ات برگردی همان آرزوی دیرینه ی پدرت <br>او اما هر روز منتظر شنیدن صدور حکم اعدامش بود <br><br>وقت قضاوت بود ، جامعه ی ما همیشه قضاوت می کند <br><br>من خوشحال بودم که که مرا تحسین می کنند <br>تو به خود می بالیدی که جامعه ات به تو افتخار می کند <br>او شرمسار بود که سرزنش و نفرینش می کنند <br><br>زندگی ادامه دارد ، هیچ وقت پایان نمی گیرد <br><br>من موفقم : من میگویم نتیجه ی تلاش خودم است!!! <br>تو خیلی موفقی : تو میگویی نتیجه ی پشت کار خودت است!!! <br>او اما زیر مشتی خاک است : مردم گفتند مقصر خودش است !!!! <br><br>من , تو , او <br>هیچگاه در کنار هم نبودیم <br>هیچگاه یکدیگر را نشناختیم <br>اما من و تو اگر به جای او بودیم آخر داستان چگونه بود...؟!!</font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2014-02-04T09:38:26+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا پدرم دوستت دارم... http://modern-psychology.mihanblog.com/post/104 <div style="direction: rtl;" align="center"><b><font color="#000099">پدرم این جوری بود وقتی من :</font><br><br></b><br> 4 ساله كه بودم فكر می كردم پدرم هر كاری رو می تونه انجام بده .<br><br> 5 ساله كه بودم فكر می كردم پدرم خیلی چیزها رو می دونه .<br><br> 6 ساله كه بودم فكر می كردم پدرم از همة پدرها باهوشتر.<br><br> 8 ساله كه شدم ، گفتم پدرم همه چیز رو هم نمی دونه. <br><br> 10 ساله كه شدم با خودم گفتم ! اون موقع ها كه پدرم بچه بود همه چیز با حالا كاملاً فرق داشت. <br><br> 12 ساله كه شدم گفتم ! خب طبیعیه ، پدر هیچی در این مورد نمی دونه .... دیگه پیرتر از اونه كه بچگی هاش یادش بیاد. <br><br> 14 ساله كه بودم گفتم : زیاد حرف های پدرمو تحویل نگیرم اون خیلی اُمله . <br><br> 16 ساله كه شدم دیدم خیلی نصیحت می كنه گفتم باز اون گوش مفتی گیر اُورده . <br><br> 18 ساله كه شدم . وای خدای من باز گیر داده به رفتار و گفتار و لباس پوشیدنم همین طور بیخودی به آدم گیر می ده عجب روزگاریه . <br><br> 21 ساله كه بودم پناه بر خدا بابا به طرز مأیوس كننده ای از رده خارجه <br><br> 25 ساله كه شدم دیدم كه باید ازش بپرسم ، زیرا پدر چیزهای زیادی درباره این موضوع می دونه و زیاد با این قضیه سروكار داشته . <br><br> 30 ساله بودم به خودم گفتم بد نیست از پدر بپرسم نظرش درباره این موضوع چیه هرچی باشه چند تا پیراهن از ما بیشتر پاره كرده و خیلی تجربه داره .<br><br> 40 ساله كه شدم مونده بودم پدر چطوری از پس این همه كار بر میاد ؟ چقدر عاقله ، چقدر تجربه داره .<br><br>&nbsp;50 ساله كه شدم حاضر بودم همه چیز رو بدم كه پدر برگرده تا من بتونم باهاش درباره همه چیز حرف بزنم ! اما <span style="font-weight: bold;">افسوس</span> كه قدرشو ندونستم<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خیلی چیزها می شد ازش یاد گرفت...</span><br><br>قدر پدرهاتون رو بدونید... </div> text/html 2014-02-04T09:29:47+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا سنگ های بزرگ زندگی شما کدامها هستند؟ http://modern-psychology.mihanblog.com/post/103 <p style="direction: rtl;" align="center"><strong><img style="WIDTH: 417px; HEIGHT: 514px" src="http://iranvij.ir/group/email/91/dey/17/tadol/3.jpg" width="445" height="624"></strong></p> <p align="center"><strong></strong>&nbsp;</p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">یک کارشناس مدیریت زمان همانطور که رو به روی گروهی از دانشجویان ممتاز نشسته بود کوزه سنگی دهان گشادی را از زیر میز بیرون آورد و آن را روی میز گذاشت. سپس حدود دوازده عدد قلوه سنگ که هر کدام به اندازه یک مشت بود را به یک به یک و با دقت درون کوزه چید. وقتی کوزه پر شد و دیگر هیچ سنگی در آن جا نمی گرفت از دانشجویان پرسید: آیا کوزه پر است؟</span></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">دانشجویان همه با هم گفتند: بله</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">.</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">او گفت: واقعا؟ و سپس یک سطل شن از زیر میز بیرون آورد و مقداری از شن ها را روی سنگ های داخل کوزه ریخت و کوزه را تکان داد تا دانه های شن خود را در فضای خالی بین سنگ ها جای دهند. و بار دیگر پرسید: آیا کوزه پر است؟</span></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">این بار کلاس از او جلوتر بود، یکی از دانشجویان پاسخ داد: «احتمالا نه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">.»</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">او گفت: «خوب است» و سپس یک سطل ماسه از زیر میز بیرون آورد و ماسه ها را داخل کوزه ریخت. ماسه ها در فضای خالی بین سنگ ها و دانه های شن جای گرفتند. بعد یک پارچ آب از زیر میز بیرون آورد و شروع به ریختن آب در داخل کوزه کرد تا وقتی که کوزه لب به لب پر شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">.</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">سپس رو به کلاس کرد و پرسید: «چه کسی می تواند بگوید نکته این مثال در چه بود؟</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">»</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">یکی از دانشجویان دستش را بلند کرد و گفت: این مثال می خواهد به ما بگوید که برنامه زمانی هر چقدر هم که فشرده باشد اگر واقعا سخت تلاش کنیم همیشه می توانیم کارهای بیشتری در آن بگنجانیم</span><font face="Calibri">.</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>استاد پاسخ داد: «نه» نکته این نیست! حقیقتی که این مثال به ما می آموزد این است که اگر سنگ های بزرگ را اول نگذارید هیچ وقت فرصت پرداختن به آنها را نخواهید یافت. </strong></span></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font color="#000099" size="3"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>سنگ های بزرگ زندگی شما کدام ها هستند؟</strong></span></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><font color="#000099"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;فرزندتان، محبوبتان، تحصیلتان، رویاهایتان، انگیزه های با ارزش، آموختن به دیگران، انجام کارهایی که به آن عشق می ورزید، زمانی برای خودتان، سلامتی تان و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">....!</font></strong></font></font></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>به یاد داشته باشید که ابتدا این سنگ های بزرگ را بگذارید. در غیر اینصورت هیچ گاه به آنها دست نخواهید یافت. اگر با کارهای کوچک (شن و ماسه) خود را خسته کنید، زندگی خود را با کارهای کوچکی که اهمیت زیادی ندارند پر می کنید و هیچ وقت مفیدی برای کارهای بزرگ و مهم(سنگ های بزرگ) نخواهید داشت</strong></span></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>بنابراین هنگامی که به این داستان کوتاه فکر می کنید، این سوال را از خود بپرسید:</strong></span></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#006600" size="4"><strong>"سنگ های بزرگ زندگی من کدام اند؟ "</strong></font></span></p> <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir="rtl" lang="AR-SA"><strong>آنگاه اول آنها را در کوزه خود بگذار</strong></span></p> text/html 2014-02-04T09:27:09+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا کاهش استرس http://modern-psychology.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center; direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(238, 236, 235); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: justify;">محمدرضا آرامیان&nbsp; متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: غذاهایی که حاوی ویتامین‌ها، املاح و آنتی اکسیدان هستند انسان را در شرایط "استرس"، آرام و شاد‌تر می‌کنند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(238, 236, 235); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2013/02/88880_407.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 236, 235);"><div style="text-align: center;">وی خاطرنشان کرد: مصرف بعضی از مواد غذایی حاوی ویتامین B، نان‌ها و غلات سبوس دار واکنش، فلاکس‌های عصبی افراد را بهتر می‌کند. سبزی‌ها حاوی آنتی اکسیدان، املاح، ویتامین در شرایط بهتری در موارد" استرس" قرار می‌دهد.&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 236, 235);"><div style="text-align: center;">وی تصریح کرد: خوردن غذا با آرامش، در محیط خوب انجام حرکات ریلکسی، تنفسی یوگا در کاهش "استرس" موثر است.</div></span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 236, 235);"><div style="text-align: center;">وی با اشاره به اینکه هیچ ماده غذایی خاصی به تنهایی اثر دارویی و درمانی ندارد، گفت: ترکیب مواد غذایی با هم در درمان و کاهش هرگونه "استرس" نقش دارد در جایی که غذاهای شیرین و چرب موجب افزایش استرس می‌شود.</div></span> text/html 2014-02-04T09:24:46+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا کیک زندگی!!! http://modern-psychology.mihanblog.com/post/101 <p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پسر کوچکی برای مادربزرگش توضیح می‌داد که چگونه همه‌چیز ایراد دارد… مدرسه، خانواده، دوستان و… مادربزرگ که مشغول پختن کیک بود از پسر کوچولو پرسید که کیک دوست داری؟ و پسر کوچولو پاسخ داد: البته که دوست دارم.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روغن چطور؟ نه! و حالا دو تا تخم‌مرغ. نه مادربزرگ! آرد چی؟ از آرد خوشت می‌آید؟ جوش شیرین چطور؟ نه مادربزرگ! حالم از همه‌شان به هم می‌خورد.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بله، همه این چیزها به تنهایی بد به‌نظر می‌رسند اما وقتی به‌درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه درست می‌شود. خداوند هم به‌همین ترتیب عمل می‌کند. خیلی از اوقات تعجب می‌کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ما چنین دوران سختی را بگذرانیم اما او می‌داند که وقتی همه این سختی‌‌ها را به درستی در کنار هم قرار دهد، نتیجه همیشه خوب است. ما تنها باید به او اعتماد کنیم، در نهایت همه این پیشامدها با هم به یک نتیجه فوق‌العاده می‌رسند.</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;" align="center"><img src="http://gracessweetlife.com/wp-content/uploads/2012/11/Chocolate-Gingerbread-Cakes-from-Graces-Sweet-Life.jpg"></p><br> <br> text/html 2012-11-26T15:01:37+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا روشهایی برای خواندن ذهن افراد! http://modern-psychology.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><div align="center"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="نرم افزاری که ذهن شما را می خواند" src="http://www.p30update.net/images/mind.jpg" alt="نرم افزاری که ذهن شما را می خواند" border="0" height="377" width="489"></p></div></font></font></font></font></font></div><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font size="2"><br><br></font></font></font></font></font></font><div align="right"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font size="2"><font color="#000000">انسانها عموما موجودات کنجکاوی هستند و دانستن افکار یا رازهای پنهان، آنها را به وجد می آورد. موضوع وقتی جالبتر می شود که آنها بتوانند ذهن دوست یا همسرشان را بخوانند. شاید با خواندن تیتر مطلب، پیش خودتان فکر کردید که: «امروز میرم خونه و فکر داداشم رو می خونم تا ببینم چرا این چند روز اخلاقش عوض شده» ولی عجله نکنید، این کار به آن سادگی هم که تصور می کنید نیست.</font></font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font size="2"><font color="#000000"> یکی از روشهای موثر ذهن خوانی، درک زبان بدن است. در واقع افراد در حین حرف زدن، به صورت ناخودآگاه قسمتی از بدنشان را تکان می دهند و این حرکات نشان دهنده تفکرات و احساسات درونی فرد نسبت به موضوع جاری دانست.</font></font><font color="#000000"> </font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> برای مثال وقتی از افراد راجع به شماره تلفن شان در چند سال پیش سوال کنید، آنها سعی می کنند از حافظه شان برای به خاطر آوردن آن کمک بگیرند و وقتی از آنها راجع به آرزویشان می پرسید آنها سعی می کنند تا تصویری را در ذهنشان بسازند.</font></font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> محققان بر این باورند که افکاری همچون امثال بالا، واکنش فیزیکی را به دنبال دارند، که شما با تشخیص آنها می توانید تقریبا حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر می کند.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> قبل از خواندن این واکنش، لازم است به 2 نکته مهم توجه کنید:</font></font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> - این واکنش ها بر اساس افراد راست-دست نوشته شده اند و در صورتی که فرد مورد نظر چپ دست است، باید آنها را برعکس در نظر بگیرید.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> - منظور از راست یا چپ، دید شما نسبت به فرد انجام دهنده واکنش می باشد.</font></font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> <b>واکنش های چشمی</b></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 1- بالا – سمت راست : نشانگر جستجو و بازسازی رویدادی تصویری که در گذشته رخ داده است.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 2- بالا – سمت چپ : در حال ساختن تصویر و یا رویداد جدید.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 3- مستقیم – سمت راست : بخاطر آورن صوتی که در گذشته شنیده شده است.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 4- مستقیم – سمت چپ :‌ در حال ساختن کلمه و یا صوتی که در گذشته رخ نداده است.</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 5- پایین – سمت راست : صحبت کردن شخص با ضمیر داخلی اش</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 6- پایین – سمت چپ : به خاطر آوردن و یا تصور یکی از حواس، لامسه، بویایی و یا چشایی</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> 7- چند حرکت و یا بدون حرکت: ممکن است شما سوالی را از فرد مورد نظر بپرسید و فرد هیچکدام از حرکات فوق را انجام ندهد و به یک نقطه خیره شود. این بدین معنی است که فرد دارد سوال و جواب را به صورت تصویری بررسی و شبیه سازی می کند.</font></font></font></font></font></font></font><br><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#000000"><font size="2"> به خاطر داشته باشید که این واکنش ها برای تمامی افراد یکسان نیستند و ممکن است استثناهایی نیز وجود داشته باشد، ولی همین الان می توانید آنها را با همسر و یا دوستتان تمرین کنید. </font></font></font></font></font></font></font></div><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font style="direction: rtl;" color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"> <div class="post_meta" id="post_meta_577119"> </div> </font></font></font></font></font> text/html 2012-11-26T15:00:31+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا روانشناسی ابرو... http://modern-psychology.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><div align="center"><p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://www.baxiran.com/wp-content/uploads/abro.jpg" id="il_fi" height="552" width="509"></p></div></font></font></font></div><div align="right"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;">در بررسی هایی که بر روی شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت انسان انجام گرفته است، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.</font></font><font color="#009900"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:</font></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۱- ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۲- ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۳- ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۴- ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۵- ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۶- ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۷- ابروهای نزدیک به چشمها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۸- ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۹- ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۱۰- ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرأت و نشاط و شادمانی است.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ۱۱- ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.</font></font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> به طور کلی می توان گفت: <br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;"> ابروهای پرپشت: نشانه فعالیت، <br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;">ابروهای بلند: نشانه اراده، <br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;">ابروهای بالا : نشانه جرأت <br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font style="direction: rtl;">&nbsp;ابروهای کمانی: نشانه گرمی و اشتیاق است. </font></font></font></div> text/html 2012-11-26T14:58:00+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا کلید موفقیت http://modern-psychology.mihanblog.com/post/98 <span class="userContent"><span dir="rtl"><font color="#000099" size="2"><br>هیچکس نمی تواند به عقب بازگردد<br> و یک شروع بد را پاک کند اما همه،<br> همیشه دوباره قادر به آغاز و آفریدن یک پایان خوشایند هستند.<br> اگر مشکلی قابل حل شدن باشد،<br> ... ... نباید نگرانش باشیم و اگر مشکلی راه حلی نداشته باشد،<br><span class="text_exposed_hide">...</span></font><div class="text_exposed_show"><font size="2"><font color="#000099"> پس چه فایده از نگرانی.<br> اگر یک فرصت را از دست دادی، چشمانت را پر از اشک نکن،<br> چون ممکن است قدرت دیدن فرصت بهتر دیگری را از دست بدهی.<br> تغییر صورت، هیچ چیز را تغییر نمیدهد،<br> تغییر عادت هایمان است که همه چیزرا تغییر می دهد.<br> هرگز از اطرافیانت شکایت نکن،<br> اگر خواهان صلح و آرامشی، خودترا تغییر بده.<br> اشتباهات وقتی که رخ می دهند، دردناکند<br> اما سال ها بعد مجموعه ای از همین اشتباهات،<br> تجربیات یک انسان را تشکیل داده<br> و گامی خواهند بود به سوی </font><font color="#FF0000">موفقیت</font>...<br><br></font><div align="center"><div align="center"><font size="2"><img style="padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/26/74761_821.jpg" height="371" width="500"></font><br></div><font size="2"><br><br><span style="COLOR: rgb(0,0,128); FONT-WEIGHT: bold">احساس منفی، ترمز <font color="#FF0000">موفقیت</font> ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید. <br><br>برایان تریسی</span></font></div></div></span></span> text/html 2012-11-26T14:54:44+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا راههای تغییر احساسات ناخوشایند http://modern-psychology.mihanblog.com/post/97 <div align="center"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><div align="center"><h6 style="text-align: center;"><img style="padding: 6px; border: 1px solid #b2b2b2; border-radius: 8px;" src="http://salemzi.com/img/change-how-you-feel-salemzi-12500222.jpg" alt="change-how-you-feel-salemzi-12500222.jpg"></h6></div></font></font></font></font></font></font></font></div><font color="#3333FF" face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font size="2"><b><br>1-</b> <b>احساسات خود را بشناسید</b><br> احساسات می توانند بسیار پیچیده و گیج کننده باشند. فهمیدن اینکه چه احساسی دارید (خشم، ترس، سرخوردگی یا احساس گناه) به تعیین چگونگی اثرگذاری و تغییر آن بسیار کمک خواهد کرد. </font> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; direction: rtl;"> <font size="2"><b>۲</b><b>- از خود بپرسید چه واکنشی با این احساس همراه است</b><br> به عنوان مثال، طفره رفتن و کناره گیری غالباً با ترس، پرخاشگری با عصبانیت، گریه کردن و غلت زدن و در رختخواب ماندن با غمگین بودن و در نهایت پنهان شدن معمولاً با احساس شرم همراه است. </font></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; direction: rtl;"> <font size="2"><b>3- </b><b>از خود بپرسید: «آیا من می توانم این حس را کاهش دهم؟»</b><br> این بدان معنی است که سعی کنید آن احساساتی را تغییر دهید که واقعاً می خواهید تغییر کنند. </font></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; direction: rtl;"> <font size="2"><b>4</b><b>- عکس العمل مخالف را کشف کنید</b><br> متضاد اجتناب و کناره گیری نزدیک شدن است. نقطه مقابل کم لطفی و بدجنسی، مهربانی و نجابت است. مخالف غلت زدن، بلند شدن و فعالیت و متضاد پنهان شدن نیز آشکار ساختن آسیب پذیریهایمان است. به یاد داشته باشید که در مورد ترس و اضطراب، اگر ترس شما توجیه پذیر نیست راه حل تاثیر گذار، تغییر برخورد شماست. در مورد گناه و شرم نیز اگر شما اصول اخلاقی را زیر پاگذاشته اید، اقدام مخالف شما پرداخت غرامت و عذرخواهی خواهد بود. </font></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; direction: rtl;"> <font size="2"><b>5- متفاوت عمل کنید خودتان را برای انجام برخوردی متفاوت در اعمال و افکارتان آزاد بگذارید</b></font><font size="2">.<br> رفتار متفاوت بدون داشتن افکاری متفاوت عملی نخواهد بود. باید هردو را یکجا داشته باشید. توانایی حل مشکلات زندگی و اینکه بتوانیم به آن سبک که می خواهیم زندگی کنیم گاهی نیاز به مقابله با احساساتمان دارد. شاید گاهی لازم باشد که یک تجربه ترسناک داشته باشیم و یا موقعیتی که ما را عصبانی می کند ترک کنیم، در افکارمان نسبت به کسی که به ما صدمه زده منصف باشیم، به خاطر کار غلطمان عذرخواهی کنیم و تاوان آن را بپردازیم و یا با قاطعیت از نظراتمان دفاع کنیم. با انجام این کارها می توانیم خود را از احساسات دردناک و طولانی مدت رهایی بخشیم. </font></p> </font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-11-26T14:49:46+01:00 modern-psychology.mihanblog.com محمدرضا یک نکته! http://modern-psychology.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"><font size="2">ماهی مون هی می خواست یه چیزی بهم بگه . تا دهنشو وا می کرد آب می رفت تو دهنش نمی تونست بگه . دست کردم تو آکواریوم درش آوردم . شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن . دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو . اینقده بالا پایین پرید خسته شد وخوابیـــد . دیدم بهترین موقع است تا خوابه دوباره بندازمش تو آب. الان چند ساعته بیدار نشده یعنی فکرکنم بیدار شده دیده انداختمش اون تو قهر کرده و خودشو زده به خواب.</font></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font><br><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font><br><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font><br><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font><br><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><font face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"> <div class="text_exposed_show"><font size="2"> این داستان رفتار بعضی از آدم هایی است که کنارمونند. دوستشون داریم و دوستمون دارند ولی ما رونمی فهمند و فقط تو دنیای خودشون دارند بهترین رفتار را با ما می کنند.</font></div></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font> </div><br><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font><br><div align="center"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><font color="#ff00de" face="Tahoma" size="1.5"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl"><div class="text_exposed_show"><img style="padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://graphic.ir/pictures/___1/__12/mahi_ghermez_3_20100209_1240474814.jpg" height="319" width="482"></div></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font></div>