روانشناسی (Psychology)
 
شما این قدرت را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید . باربارا دی آنجلیس


تصور كنید در حال خرید كردن می باشید و در قفـسه هـای یك فـروشگاه دنبال یك جفت كفش مناسب برای خود می گردید. آنچه كه باعث میشود تا از خـریدن مثلا" كفشی به رنگ نارنجی روشن خودداری كنید، مطلع بودن از اولیت ها و تقدم های شخصیتی خود است. 

   در مورد انتخاب همسر نیز همین اصـل بایـد رعـایـت شـود. هیـچ دلیـلی وجـود نـدارد كه انسان با كسی كه هیچ تناسبـی با شـخصـیت او نـداشـتـه و هـرگز نـیـز نخواهد داشت همنشین و هم خانه شود. در عین حال شما تا زمانیكه به شخصیت خود پی نبرده اید هیچ گاه نخواهید توانست تشخصیص دهید كه آیا فردی مـناسـب شـما هسـت یا خیر. پیش از اینكه به مسیر انتخاب همسر قدم بگذارید دو مسـاله را باید برای خود مشخص نمایید: نوع شخصیت و نوع عشق

نوع شخصیت شما

بطور كلی نوع شخصیت و نوع عشق به چند دستـه مشـخص تقسیم می گردد. هریك از ما داراری یكی از این انواع می باشیم. در اینجا بطور مختصر این نوع ها را بیان می كنیم.

انواع شخصیت

 • جستجو گر: ماجرا جو و مخاطـره طـلب. او تـرسی از برهم زدن قوانین و عادتها ندارد.
 • رهبر: یك انسان اهل ریسك كه دوست ندارد هیچ فرصتی را از دست بدهد. یك رهبر همیشه نسبت به هوادارانش بی نهایت با وفا و صادق است.        
 • سنت گرا: با تـجـهـیز به حـواس پـنجگانه و بـكـارگیری مهارتهای عملی در طلب پایداری و استواری است. دوستانش او را قابل اعتماد می پندارند.
 • فرد گرا: در مسیـرهایش مستقل است. او شخصی كنجكاو و مملو از شگفتی و مسائل غیر منتظره می باشد. 
 • یاغی: یك قـلب شـكاك كـه روحـیـه ستیزه جویی داشته و فقط از خود طرفداری می كند.
 • بخشنده: انسانی بسیار سخاوتمند كه دوست دارد همه را یاری و كمك نماید.
 • خالق: كنجكاو و احسـاسـاتی بـه هـمراه مـزاجـی آتشین، دوست دارد از طریق موازنه، جهان را به مكانی مناسبتر مبدل كند.
 • قهرمان: یك بـرنـده طـبـیعـی، قـهــرمان با سختیها و مشقات زندگی با تحمل و شجاعت برخورد می كند.
 • پشتیبان: آرام و منطقی، دیـگران بـه او اطـمیـنان كرده و نقطه ای قابل اتكا برای خود می دانند.
 • یكسان ساز: فردی بـا تـجربه و تـوانا كه میتواند خودش را با هر وضعیتی تطابق دهد.
 • ملاحظه گر: ذاتا" محـتـاط و هـوشـیـار اسـت. مـوقـیـعت ها و دیـگران را پیش از انجام اعمال نابهنگام، مشاهده و مراعات می كند.

انواع عشق

 • رومانتیك. اگر شـمـا آدمـی رمـانـتـیك هستید، عشق همه چیز شما است؛ یك ارتباط عمیق بین معنویت، جنسیت و احساس.
 • احساسی. عشق شما شدید و آتشین است. در لحظه زندگی می كنید.
 • مقدر: باور دارید كه عشق از قبل مقـدر و تعیین شده است و روح همسر، شما را به تكامل می رساند.
 • خود انگیز: عشق در نظر شما كاملا" طبیعی و برای سرگرمی تصور می شود؛ اگر چنین نباشد احساس خوبی نسبت به عشق نخواهید داشت.
 • مشهود: بسیار اساسی، آنچه كه شما بـه دنـبـالش مـی گردید همدمی ابدی برای تمام مدت عمر است، عشقی پایدار كه همیشه همراه شما خواهد ماند.
 • محتاط: ذاتا" واقع بین هستید می دانید كه در عشق رنج و جـدایی وجـود دارد ولی این باعث عدم درگیر شدن شما نمیگردد.

خود را تجزیه و تحلیل كنید

در انتهای امتحان نتایج حاصله در اختیار شما قرار گرفته و بطور كامل از نوع شخـصـیـت خود و رفتارهایی كه باعث شكل گیری رفتار شـما شـده است مـطلع خـواهید شد. بــه علاوه نمودارهایی كه معرف تعداد افراد مشابه با شخصیت شما است و نیز نمودارهـای مقایسه ای  بین شما و افراد هم سنتان نشان داده خواهد شد. بعد از اینكه نتایج نوع شخصیت و نوع عشق را بطور جداگانه مشاهده نمودید میتوانید ارتباط شخصیـت خـود را با نوع عشقتان مورد سنجش قرار دهید.

نتایج را بكار ببرید

درك نوع شخصیت باعث می شود خودتان را بهتر شناخته و نتیجتا" در انتخاب همسر آینده موفقتر عمل كنید. اگر قبلا" ازدواج كرده اید، آزمـون به شما كمك خواهـد نـمـود تـا تفاوتهای ذاتی و اساسی بین خود و همسـرتـان را فهمیده و درك بهتری از احساسات خود جهت حل آسانتر مشكلات پیدا  نمایید.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : محمدرضا
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic